close
تبلیغات در اینترنت
آرومه چقدر بدبختم!
loading...

irnetnews

خبرگزاري آريا – تا حالا با فردي مواجه شده ايد که مدام از اين گونه حرفها مي زند : ” ما نه آزاد به دنيا مي‌آييم، نه آزاد زندگي مي‌كنيم و نه آزاد از دنيا مي‌رويم. روزگاري زندگي مي کنيم و حداكثر بعد از ۹۰ سال مي‌ميريم. در زماني به دنيا مي‌آئيم كه ناخواسته است، با شكل و شمائلي متولد مي‌شويم كه در انتخاب آن نقشي نداشتيم، در مكاني به دنيا مي‌آئيم كه ايده آل ما نيست، در خانواده‌اي پا به عرصه مي گذاريم كه در گزينش آن هيچ گونه اختياري نداشتيم، اقوام ما كساني هستند كه گزينش نكرده ايم، با…

همه چي آرومه ،من چقدر بدبختم!


همه چي آرومه ،من چقدر بدبختم!


خبرگزاري آريا – بدبيني,آدم هاي بدبين,انسان بدبين
تا حالا با فردي مواجه شده ايد که مدام از اين گونه حرفها مي زند : ” ما نه آزاد به دنيا مي‌آييم، نه آزاد زندگي مي‌كنيم و نه آزاد از دنيا مي‌رويم.

روزگاري زندگي مي کنيم و حداكثر بعد از ۹۰ سال مي‌ميريم. در زماني به دنيا مي‌آئيم كه ناخواسته است، با شكل و شمائلي متولد مي‌شويم كه در انتخاب آن نقشي نداشتيم، در مكاني به دنيا مي‌آئيم كه ايده آل ما نيست، در خانواده‌اي پا به عرصه مي گذاريم كه در گزينش آن هيچ گونه اختياري نداشتيم، اقوام ما كساني هستند كه گزينش نكرده ايم، با روش هائي تربيت مي شويم كه مورد سليقه ما نيست، تندباد حوادث غيرقابل كنترل، غيرمنتظره و دل آزار، ما را به هر طرف كه بخواهد، مي برد ، …..”

اين گونه حرف ها ، مخصوص آدم هايي است که برآنيم در اين مقاله ، به بررسي ويژگي هايشان بپردازيم ؛ آدم هاي بدبيني که حتي با داشتن اين نوع نگاه به زندگي، اصلاً فکر نمي کنند بدبين هستند. آنها آن قدر دليل و منطق براي خودشان دارند که تمام تفکرات و ذهنيت هايشان را از واقعيتهاي غيرقابل انکار زندگي مي دانند، نه ساخته و پرداخته ذهن.اگر يکي از اعضاي خانواده تان به اين مشکل دچار باشد که ديگر کار چند برابر سخت مي شود.

بدبيني بيماري است که هرکس به آن گرفتار شود، ناراحتي، رنج ها و دردها در انتظار اوست.

اين بيماري گاه چنان شدت مي يابد که شخص مبتلا، به هر چه مي نگرد يا به هرچه فکر مي کند، مي کوشد نقص يا عيبي در آن بجويد و نيکويي‌هاي آن را از نظر دور کند.

انسان بدبين معتقد است اتفاقات بد، از شرايطي دائمي و ثابت نشأت مي‌گيرد: “من در امتحان رياضي مردود شدم ، چون استعداد يادگيري اعداد و ارقام را ندارم” و اتفاقات خوب، از شرايطي موقتي ناشي مي‌شود: “همسرم امروز به من يک شاخه گل هديه کرد، چون روز کاري خوبي داشته”. اما انسان خوشبين، شکست را به عوامل موقتي نسبت مي‌دهد “من در امتحان رد شدم چون دقت نکردم” و موقعيتهاي مطلوب را به عوامل پايدار؛ “او براي من گل هديه آورد، چون مرا دوست دارد”.

وقتي مشکلي پيش مي‌آيد و کارها خراب مي‌شود، بدبين ها خود را سرزنش مي‌کنند: براي مثال اگر راننده ديگري به ماشين پارک شده آنها خسارت وارد کند، آنها خود را سرزنش مي‌کنند که چرا ماشين را در جاي نامناسبي پارک کرده‌اند. اما انسان خوشبين چنين مشکلي را به اتفاق نسبت مي‌دهد يا سعي مي‌کند راه جديدي پيدا کند: “دفعه بعد ماشين را در جايي که ماشينهاي کمتري وجود دارد، پارک مي‌کنم”.

بدبين اجازه مي‌دهد نااميدي در بخشي از زندگي اش وارد شود و به ساير بخشها نفوذ و سرايت کند. به عنوان مثال وقتي به شخصي گفته مي‌شود بطور موقتي از کار برکنار شده است، انسان بدبين نه تنها بخاطر از دست دادن شغل خود احساس بدي دارد بلکه نگراني اش را به ساير ابعاد زندگي خود منتقل کرده، ابراز مي‌کند که زندگي زناشويي اش در معرض خطر است و فرزندانش غيرقابل کنترل هستند، اما انسان خوشبين اجازه نمي‌دهد يک شکست، تمام زندگي او را محدود کند، او با خود فکر مي‌کند “پس من در اين شرايط، شغلي ندارم، ولي من و همسرم هنوز رابطه خيلي خوب و نزديکي باهم داريم و فرزندانمان مايه افتخار ما هستند”

فرد بدبين خيال مي‌کند که اطرافيان براي او ارزش قايل نيستند، بنابراين به کسي اعتماد ندارد. او در حاليکه به شدت محتاج توجه اطرافيان مي باشد، وقتي اطرافيان به او محبت مي‌کنند ، آنها را پس زده و مهر و محبت اطرافيان را به پاي رياکاري شان مي‌گذارد.

بدبينى بزرگ ترين مانع همكاري هاى اجتماعى، اتحاد و به هم پيوستگى دل هاست و انسان را گوشه گير، تك رو و خودخواه بار مى آورد. بدبيني سرچشمه خشم ها، جنگ و خونريزى هاست. بدبين يا بايد از همه كناره گيرد يا فقط تظاهر به دوستى كند و خود را چنان بنمايد كه در باطن آن گونه نيست و چون به اشخاص و رويدادها با عينك بدبينى مى نگرد، نمى تواند با بى طرفى و بى نظرى، آن‌ها را بررسى كند و آن پديده يا شخص را آن گونه كه هست بشناسد. در نتيجه، دچار قضاوت نادرست مى شود و اين خود موجب عقب ماندگى است و نيز موجب بهره نگرفتن از فرصت ها و افراد با ارزش است.

تأثير بدبيني در سلامت افراد
افراد بدبين، آسان تر و بيشتر افسرده مي‌شوند، اين ممکن است بدان معني باشد که افراد بدبين، عموماً فعاليت ايمني پايين تري دارند و نيز افراد خوش بين، نسبت به افراد بدبين فعاليت ايمني بيشتري دارند. وضع رواني فرد، مي تواند سيستم ايمني را تغيير دهد، محروميت، افسردگي، بدبيني و همه ي اين ها، مي تواند فعاليت سيستم ايمني را کاهش دهد و اين نکته که دقيقاً چگونه اين کار صورت مي گيرد، هنوز به درستي مشخص نيست.

در تحقيقات انجام شده مشخص شده است که افراد بدبين دوبرابر افراد خوش بين، به امراض عفوني مبتلا مي شوند و دوبرابر آن‌ها نيز با پزشکان ملاقات مي کنند و نيز در بيماران مبتلا به سرطان، آن‌هايي که مجدداً به اين بيماري مبتلا نشدند، کساني بودند که با روحيه ي جنگجويانه و خوش بينانه، به سرطان جواب دادند و افرادي که جان خود را از دست داده يا بيماري شان پس از بهبودي، دوباره عود کرده است، آن‌هايي بودند که به شناخت اوليه ي اين بيماري، با درماندگي و پذيرش اجباري پاسخ داده بودند. به عبارت ديگر، شادي و خوش بيني، مي تواند بر موارد چون (شدت بيماري، غدد لنفاوي سرطاني و…. ) غلبه کرده و با خنثي کردن اثر آن‌ها، بر عمر بيمار بيافزايد و در مواردي، بيمار کاملاً بهبودي خود را به دست آورده و بر سرطان غلبه کرده است.
بدبيني,آدم هاي بدبين,انسان بدبين
تفاوت بدبيني در مردان و زنان
بدبيني هم در مردان و هم در زنان ديده مي‌شود. سن شروع بدبيني آغاز بزرگ‌سالي (حدود ۱۸ سالگي) است.

شيوع بدبيني در زنان بيشتر است ولي در مردان مشکل‌سازتر است و به همين دليل پيامدهاي خطرناک تري دارد. در واکنش به بدبيني، زنان پرخاشگري خود را بيشتر به صورت غيرمستقيم و پنهان نشان مي دهند حال آنکه مردان به روش هاي قهر آميز و پرخاشگرانه و جنايي بيشتر متوسل مي شوند.

در خانواده هاي از هم پاشيده و ناموفق نيز زمينه بروز بدبيني وجود دارد مثلاً دختر اين خانواده نمي تواند به جنس مخالف خوش بين باشد چرا که مدام در معرض اطلاعات غلط راجع به مردان است و گوشش پر است از حرف هايي نظير «مردها همه سر و ته يک کرباسند»، « مردها همه دروغ مي گويند» و… پسر خانواده هاي اين چنيني نيز نمي تواند ديد خوبي نسبت به زن ها داشته باشند.

ويژگي هاي افراد بدبين
۱- عدم بخشودن و فراموش کردن: يکي از خصائص انساني که به کرات همه به آن تشويق مي شوند بخشش و گذشت است که در اين افراد مطلقاً بخشودن و فراموش کردن وجود ندارد.

۲- گرفتاري در رابطه با محل کار: اغلب با کارفرما گرفتاري دارند. از آنجايي که ايجاد ارتباط انساني در اين افراد دچار مشکل است . با همکارانشان صميمي نيستند و نهايتاً هر چند کيفيت کار آنها خوب باشد ، نتيجه ي چشم گيري نخواهد داشت. اگر کارفرما هستند به علت فقدان محبت و دلسوزي و تعبيرهاي ناگوار از رفتار، زير دستان با آنها مشکلاتي خواهند داشت.

۳- از نظر عاطفي: اين افراد اغلب در تنهايي عاطفي به سر مي برند. هميشه ديواري از ملاحظه بين اين افراد و ديگران (والدين، فرزندان، با همسر و دوستانشان) وجود دارد، با هيچ کس از صميم قلب ارتباط دوستانه و عاطفي پيدا نمي کنند، راز خودشان را با ديگري در ميان نمي‌گذارند.

۴- درگيري هاي خانوادگي: به دليل تهمت هاي ناروا به همسر و فرزندانشان يا برچسب هاي خيانت و نادرستي به نزديکان، معمولاً درگيري هاي خانوادگي دارند.

۵- درگير شکايات قضايي: معمولاً درگير شکايات دادگاهي هستند، چه اين که از ديگران شکايت کرده باشند يا به خاطر انتقام جويي هاي ناروا از آنها شکايت شده باشد.

۶- احساس استثمارشدن: بدون دليل كافي، شك دارند كه ديگران او را استثمار مي كنند! و سرش كلاه مي گذارند!

۷- بي اعتمادي نسبت به ديگران: هميشه ذهنش به شكي اثبات نشده در مورد وفاداري يا قابل اعتماد بودن دوستان مشغول است.

۸- ترس در دادن اطلاعات به ديگران: ترسي ناموجه از اينكه اطلاعاتي به ديگران بدهد و مغرضانه عليه خودش استفاده كنند.

۹- احساس تحقيرشدگي: از اظهارنظر بي غرضانه ديگران يا اتفاقات معمولي، معني تحقير يا تهديد آميز مي بينند.

۱۰- دلخوري دائمي: هميشه دلخور و عصباني است. اگر كسي فقط يك بار توهيني كرده يا آسيبي به او رسانده هرگز او را نمي بخشد.

۱۱- تکانشي بودن: با كوچكترين نكته حس مي‌كند به اعتبارش لطمه خورده و واكنش سريع و خشمگين نشان ميدهد.
منبع: تبيان

لینک منبع

بازنشر: مفیدستان


عبارات مرتبط با این موضوع

با صبر برنده بازی شوید چگونه با همسر عصبانی …سلام به نظر من در هنگام عصبانیت این افراد باید بهشون اجازه بدیم خودشون رو خالی کننبالای سال دیگه دیگه ممنوعسلام من هنوز زنده ام و خوشحالم در کنار خانوم گلم و واقعا بهترین انسان دنیا ، سحر جانماثر شگفت انگیز نماز استغاثه به حضرت زهراسسلام به همه سال بخاطر یه اشتباه خانمان سوز نزدیک بود زندگیم و آبروم از دست برهنتایج کارشناسی ارشد زمان اعلام نتایج ارشد …نتایجکارشناسیارشدزماننتایج کارشناسی ارشد منابع ارشد سوالات کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد با صبر برنده بازی شوید چگونه با همسر عصبانی رفتار کنیم؟ سلام همسر من خيلي عصبي مي شود خودشو رو من خالي مي كنه من بخاطر اينكه دخترم ناراحت نشه سكوت مي بالای سال دیگه دیگه ممنوع سلام من هنوز زنده ام و خوشحالم در کنار خانوم گلم و واقعا بهترین انسان دنیا ، سحر جانم اثر شگفت انگیز نماز استغاثه به حضرت زهراس سلام من هم گرفتارم شديد ناخواسته توي يك منجلاب مالي بد افتادم بصورتيكه از دست هيچكس هيچكاري نتایج کارشناسی ارشد زمان اعلام نتایج ارشد انتخاب رشته نتایجکارشناسیارشد پی اچ دی آزمون سایت آزمون دکتری ثبت نام دکتری تکمیل ظرفیت دکتری آزاد دکتری پولی

مطلب همه چي آرومه ،من چقدر بدبختم! در سایت مفیدستان


لینک منبع و پست :همه چي آرومه ،من چقدر بدبختم!
http://mofidestan.ir/%d9%87%d9%85%d9%87-%da%86%d9%8a-%d8%a2%d8%b1%d9%88%d9%85%d9%87-%d8%8c%d9%85%d9%86-%da%86%d9%82%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%af%d8%a8%d8%ae%d8%aa%d9%85/
نویسنده وبلاگ بازدید : 26 دوشنبه 20 دي 1395 زمان : 12:24 نظرات ()
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 98
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 0
 • آی پی امروز : 4
 • آی پی دیروز : 4
 • بازدید امروز : 19
 • باردید دیروز : 5
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 36
 • بازدید ماه : 213
 • بازدید سال : 213
 • بازدید کلی : 5,698